คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Economics, Chiang Mai University

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
econadmin/images/DDecon-masscom.jpg admin/images/2-04-2558.jpg admin/images/002.jpg admin/images/001.jpg admin/images/Untitled-1.jpg admin/images/รับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา v2 for WEB รอบ 2.jpg econadmin/images/Master-of-economics.jpg admin/images/Admission.jpg admin/images/CMU Helmet 100.jpg admin/images/sis2_2557.jpg admin/images/unnamed.jpg admin/images/F95A3214.JPG

more about us

dean_phone สายตรงคณบดี

Dr.Pisit Leeahtam

Tel. 081-8694020

Fax. 053-942202

Contact : pisitleeahtam@gmail.com


dean_report

Links


Exchange Rate

Social Network

วารสารคณะเศรษฐศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

Download CMU Application

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา
ดูทั้งหมด>>

ข่าวรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด>>

ข่าวประกวดราคา

ดูทั้งหมด>>

รายการวิทยุ

econ_radio