คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Economics, Chiang Mai University

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
admin/images/cmusis.jpg admin/images/openhouse.jpg admin/images/banner.jpg admin/images/002.jpg admin/images/nrct_award.jpg admin/images/DSCF3853.jpg admin/images/F95A3214.JPG

more about us

dean_phone สายตรงคณบดี

Dr.Pisit Leeahtam

Tel. 081-8694020

Fax. 053-942202

Contact : pisitleeahtam@gmail.com


dean_report

Links


Exchange Rate

Social Network

วารสารคณะเศรษฐศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

ข่าวประกวดราคา

ดูทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด>>

รายการวิทยุ

econ_radio