งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์ดำเนินการตามกรอบ AUN-QA ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน EdPEx..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ Kyoto University ประเทศญี่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. Workshop พิจารณากลยุทธ์ความเป็นสากล ของคณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านเศรษฐศาสตร์ (Open House) "เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ" ประจำปี 2560..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. Prof. Yinghuei Chen และ Mr. Alvin Yang เยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [29-11-2016]...NOK AIR : แจ้งขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานตำแหน่งศิษย์การบินประจำปี 2559
 • [28-10-2016]...คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 • [17-05-2016]...การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
 • [11-04-2016]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • ดูทั้งหมด
 • [16-01-2017]...กำหนดการ "ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร รุ่นที่ ๓” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • [10-12-2016]...รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [14-11-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 • [12-07-2016]...มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560
 • [24-06-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2559
 • [04-05-2016]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา 751105 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [04-03-2016]...รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • ดูทั้งหมด
 • [24-02-2017]...ด่วน!! ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Graduate School & Faculty of Economics, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น New
 • [23-02-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ College of Social Sciences, National Taiwan University, Taiwan New
 • [23-02-2017]...ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ Chung-Ang University, South Korea New
 • [23-02-2017]...ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับ Bernd Rode Award 2017 (ระดับหลังปริญญาเอก) New
 • [23-02-2017]...Rikkyo University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม Short- Term Intensive Japanese Program New
 • [23-02-2017]...ขอเชิญร่วมแข่งขันการออกแบบ ‘ASEAN +3 UNet Logo Design Competition’ New
 • [22-02-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer School Program ประจำปี 2017 ณ OChanomizu University New
 • [22-02-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ Short Term Summer Session ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น New
 • [22-02-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารรัฐเกาหลี New
 • [22-02-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ TFL LEaRN Program ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ New
 • ดูทั้งหมด
 • [22-02-2017]...ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 New
 • [21-02-2017]...ขยายเวลาเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 New
 • [17-02-2017]...ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
 • [10-02-2017]...ขอเชิญร่วมส่งบทความการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • [10-02-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560
 • [10-02-2017]...ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 7
 • [10-02-2017]...ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS
 • [10-02-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 • [31-01-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • [30-01-2017]...ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ "คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย"
 • ดูทั้งหมด
 • [21-02-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา New
 • [20-02-2017]...ประกาศรับสัมครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ New
 • [10-01-2017]...ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3 อัตรา (ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • [08-12-2016]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035
 • [02-11-2016]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [17-10-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [07-09-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035
 • [07-09-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [10-03-2016]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม

  ECON RUN 2017