• econadmin/slide/3684chucart.jpg
 • econadmin/slide/3302igrc2017.jpg
 • econadmin/slide/2334con.png
 • econadmin/slide/5190ati.jpg
 • econadmin/slide/2697อัคคียภัย.png
 • econadmin/slide/1582maxresdefault.jpg
 • econadmin/slide/002.jpg

งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

วีดิโอ

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันพร้อมระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. Leicester Business School and Chiang Mai School of Economics to develop collaboration...

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร ได้เข้าร่วมการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(กัมพูช..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ มช. ให้อะไรกับเรา” โดยคุณชูชาติ เพ็ชร์อำไพ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวการรับมอบหนังสือแสดงเจตจำนง บริจาคอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. คณะเศรษฐศาสตร์รับมอบหนังสือแสดงเจตจำนง บริจาคอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [17-05-2016]...การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
 • [11-04-2016]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • [01-12-2015]...ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
 • [25-11-2015]...ร่างประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนเอนกประสงค์
 • ดูทั้งหมด
 • [12-07-2016]...มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560
 • [24-06-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2559
 • [04-05-2016]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา 751105 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [04-03-2016]...รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [14-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [05-01-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • ดูทั้งหมด
 • [23-09-2016]...เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University,โตเกียว, Japan ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน – กรกฎาคม) 2017 (ปริญญาตรีและปริญญาโท) New
 • [22-09-2016]...เชิญผู้สนใจเข้าชมเว็บเพจฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย หรือ TEEID New
 • [22-09-2016]...เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus 2017-2018 ประเทศญี่ปุ่น (ปริญญาตรีและโท) update New
 • [22-09-2016]...เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง ASEAN : siam-Thailand+Japan+China and +India New
 • [19-09-2016]...เชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม 16th AUN and 5th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speaker
 • [15-09-2016]...เชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop ชี้แจงรายละเอียดการสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ในโครงการ AUN-ACT Program และ AIM Program
 • [15-09-2016]...เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2017/2018
 • [15-09-2016]...เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Mei University ประเทศญี่ปุ่น 2017 (Spring 2017)
 • [14-09-2016]...ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้รับทุน Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Scholarship 2016
 • [13-09-2016]...เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus 2017-2018 ประเทศญี่ปุ่น (ปริญญาตรีและโท)
 • ดูทั้งหมด
 • [26-09-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 New
 • [22-09-2016]...ประชาสัมพันธ์โครงการรัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ New
 • [21-09-2016]...ขอเชิญร่วมโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
 • [21-09-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "Parametric Stochastic Frontier Models: Theory and Application"
 • [20-09-2016]...ขอเชิญร่วมโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
 • [20-09-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมเวทีวิชาการ เรื่อง “เตรียมพร้อมประชากรรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยัง”
 • [07-07-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15
 • [06-07-2016]...ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 “รัฐคนไท/ไทย ชายแดน”
 • [21-06-2016]...ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครพนักงานที่สำเร็จปริญญาเอก และนักเรียนทุนเพื่อรับทุนต่อยอดระดับปริญญาเอก
 • [20-06-2016]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
 • ดูทั้งหมด
 • [12-09-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • [07-09-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035
 • [07-09-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
 • [16-08-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [08-08-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • [08-08-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
 • [10-03-2016]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  สายตรงคณบดี

  รายการวิทยุ

  รายการกิจกรรม