คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Economics, Chiang Mai University

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
admin/images/final 158.jpg admin/images/tes2016-edit.jpg admin/images/sis1_2558.jpg admin/images/NCE-banner-econ.jpg admin/images/asso.jpg admin/images/ยินดีชวิน.jpg admin/images/admission 2015 v.jpg admin/images/Phd for web econ.jpg econadmin/images/เศรษฐทัศน์-978x411.jpg admin/images/002.jpg admin/images/Untitled-1.jpg

more about us

dean_phone สายตรงคณบดี

Dr.Pisit Leeahtam

Tel. 081-8694020

Fax. 053-942202

Contact : pisitleeahtam@gmail.com


dean_report

Links


Exchange Rate

Social Network

วารสารคณะเศรษฐศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

Download CMU Application

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา
ดูทั้งหมด>>

ข่าวประกวดราคา

ดูทั้งหมด>>

รายการวิทยุ

econ_radio