งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

Video

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. คณะเศรษฐศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม "การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอภิปรายพิเศษ เรื่อง ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์ดำเนินการตามกรอบ AUN-QA ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน EdPEx..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ Kyoto University ประเทศญี่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. Workshop พิจารณากลยุทธ์ความเป็นสากล ของคณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [29-11-2016]...NOK AIR : แจ้งขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานตำแหน่งศิษย์การบินประจำปี 2559
 • [28-10-2016]...คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 • [17-05-2016]...การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
 • [11-04-2016]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • ดูทั้งหมด
 • [16-01-2017]...กำหนดการ "ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร รุ่นที่ ๔” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • [10-12-2016]...รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [14-11-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 • [12-07-2016]...มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560
 • [24-06-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2559
 • [04-05-2016]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา 751105 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [04-03-2016]...รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • ดูทั้งหมด
 • [28-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Chung Chou University of Technology (CCUT) ไต้หวัน New
 • [24-03-2017]...เชิญร่วมงาน International Exchange Program Show and Share New
 • [22-03-2017]...เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 8th International Students forum (ISF) ณ Oita University, Japan New
 • [21-03-2017]...ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Maranatha Christian University International Summer School 2017
 • [20-03-2017]...ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Summer Program 2017 ณ Sophia University, Japan
 • [17-03-2017]...ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall Incoming Exchange Student Program ณ National Chengchi University ไต้หวัน
 • [17-03-2017]...ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Graduate School & Faculty of Economics, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
 • [15-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังนี้
 • [15-03-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Nagasaki University Japanese Language Program 2017
 • [15-03-2017]...เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
 • ดูทั้งหมด
 • [24-03-2017]...ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ การแข่งขันสอบ SIC License New
 • [24-03-2017]...ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3 New
 • [21-03-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Thai VCML2017
 • [21-03-2017]...ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ดวงใจแผ่นดิน”
 • [16-03-2017]...ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11
 • [14-03-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ New Breed Analysts @ U-Net 2017 ทุนอบรมติวเข้มผ่าน e-Book และ e-Training พร้อมทดสอบ หลักสูตรใบอนุญาต Certified Investment and Securities Analysts Program (CISA) ระดับ 1
 • [07-03-2017]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”
 • [02-03-2017]...ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st NGC-PSPA 2017
 • [01-03-2017]...ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
 • [22-02-2017]...ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 • ดูทั้งหมด
 • [27-03-2017]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035 New
 • [18-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [15-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 • [13-03-2017]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [21-02-2017]...ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา
 • [20-02-2017]...ประกาศรับสัมครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 • [10-01-2017]...ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3 อัตรา (ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • [08-12-2016]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เลขที่ตำแหน่ง E270021 และ E270035
 • [02-11-2016]...ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก
 • [17-10-2016]...ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • ดูทั้งหมด

  EdPEx

  สายตรงคณบดี

  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
  Tel. 053-942201
  Fax. 053-942202
  Contact : pairut.k@cmu.ac.th

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์ (A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  มีความรู้ คู่คุณธรรมและช่วยเหลือสังคม

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการกิจกรรม

  ECON RUN 2017