งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวารสารคณะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยสหกิจศึกษา

สายตรงคณบดี

Dr.Pisit Leeahtam

Tel. 081-8694020

Fax. 053-942202

Contact : pisitleeahtam@gmail.com

วีดิโอ

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์
1. การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 (NCE 2016)..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ทางคณะฯ ให้การต้อนรับและรับฟังการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. พิธีดำหัวและขอพร อดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. พิธีดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. A speech by Dr.Pisit Leeahtam, Dean of the Faculty of Economics, Chiang Mai University..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนสงกรานต์ประจำปี 2559..

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [17-05-2016]...การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 New
 • [11-04-2016]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • [28-03-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านโสตทัศนศึกษา)
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [19-01-2016]...ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 • [01-12-2015]...ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
 • ดูทั้งหมด
 • [24-05-2016]...แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา New
 • [02-05-2016]...รูปแบบเล่มสมบูรณ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (TH)
 • [02-02-2016]...ใบเสร็จรับเงินเต็มเดือน
 • [02-02-2016]...ใบเสร็จรับเงินครึ่งเดือน
 • [07-01-2016]...ฟอร์มรายงานวิชา 751408
 • [17-12-2015]...หนังสือยินยอมผู้ปกครอง และกำหนดการศึกษาดูงานสำหรับหลักสูตร 2 ปริญญาฯ
 • [09-12-2015]...รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (สามารถนับชั่วโมงเทียบแทนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 104 หรือ 105)
 • [03-12-2015]...ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแต่งกายและข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50
 • [09-11-2015]...โครงสร้างหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
 • [09-11-2015]...แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษา 2 ปริญญา (เศรษฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน) ชั้นปีที่ 1
 • ดูทั้งหมด
 • [04-05-2016]...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมในกระบวนวิชา 751105 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [04-03-2016]...รายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [26-01-2016]...รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 58 ลงไป) เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • [25-01-2016]...ธกส สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [22-01-2016]...ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสุเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558
 • [21-01-2016]...ประกาศให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ....ฟรี
 • [14-01-2016]...ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558
 • [05-01-2016]...ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • [03-11-2015]...ตารางการจัดกิจกรรม "แนะแนวการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ"
 • [16-10-2015]...ประกาศสำหรับนักศึกษาทุนช่วยงานคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
 • ดูทั้งหมด
 • [23-05-2016]...Toyota Technological Institute Summer Seminar 2016 (สำหรับนักศึกษาปี4 และ บัณฑิตศึกษา) New
 • [23-05-2016]...ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:Mext 2017) ประจำปีการศึกษา 2560 New
 • [12-05-2016]...Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 Round (Deadline for Application: 30 June 2016)
 • [29-04-2016]...ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นและการถ่ายโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรี
 • [28-04-2016]...โครงการแลกเปลียน ณ University Lumiere Lyon2 ,France
 • [24-04-2016]...โครงการ 5th Annual International Summer Camp
 • [22-04-2016]...โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2559
 • [19-04-2016]...ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Kemitraan Negara Berkembang (KNB)
 • [12-04-2016]...*ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Chung Chou University and Technology (CCUT) ไต้หวัน
 • [12-04-2016]...*ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
 • ดูทั้งหมด
 • [16-05-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง "การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก (Digital Agriculture in a Dynamic Global Economy)"
 • [04-05-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 15th APPSA international Conference 2016
 • [03-05-2016]...ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
 • [18-04-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Bloomberg
 • [12-04-2016]...ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมเก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 • [24-03-2016]...ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ CEIC & GlobalRMB Webinar: Insights from the Latest Development of the Chinese Renminbi
 • [24-03-2016]...TSI ขอเชิญ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Corporate Financial Officer 2016 (YFO 2016)
 • [02-11-2015]...ขอเชิญเข้าร่วม Climate Camp
 • [16-10-2015]...ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • [12-10-2015]...ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558
 • ดูทั้งหมด
 • [13-05-2016]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านโสตทัศนศึกษา)
 • [03-05-2016]...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านโสตทัศนศึกษา)
 • [29-04-2016]...ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์
 • [21-04-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านโสตทัศนศึกษา)
 • [10-03-2016]...ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
 • [09-03-2016]...ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์
 • ดูทั้งหมด

  ศูนย์วิจัย

  ceie

  Center of Excellence in Economics

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ

  serp

  Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

  terc

  Telecommunications Economics Research Center

  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

  วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงในด้านเศรษฐศาสตร์(A Hub of Advanced Technology in Economics)

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ค่านิยม

  ความเป็นสากล สู่ความเป็นเลิศ และมีหัวใจของความเป็นไทย

  วัฒนธรรมองค์กร

  ทุกคนมีใจรักและมุ่งมั่นปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรเป็นสำคัญ

  รายการวิทยุ

  วารสารคณะเศรษฐศาสตร์

  Journal of Economics

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

  Journal of Economics

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2