ข่าวจากหน่วยสหกิจศึกษา

ข่าวจากหน่วยสหกิจศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา ปี 2560 - 2561 18 มีนาคม 2562
2
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 2 1 ตุลาคม 2561
3
คู่มือสหกิจศึกษา 19 กันยายน 2561
4
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 3 19 กันยายน 2561
5
workshop 1 25 กรกฎาคม 2561
6
ข้อมูลประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์ 250718 25 กรกฎาคม 2561
7
ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา ปี 2556-2560 5 กุมภาพันธ์ 2561
8
แบบแจ้งความจำนงเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561
9
แบบฟอร์มใบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 25 เมษายน 2560
10
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา สก.มช. 3-9 24 เมษายน 2560
11
แบบประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 24 เมษายน 2560
12
ตัวอย่างปกรายงาน และปก CD สหกิจศึกษา 20 เมษายน 2560
13
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
14
แบบแจ้งความจำนงเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 7 กุมภาพันธ์ 2560
15
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 1 Update 3 กุมภาพันธ์ 2560

เกี่ยวกับคณะ