ข่าวจากหน่วยสหกิจศึกษา

ข่าวจากหน่วยสหกิจศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 16 ตุลาคม 2563
2
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา 751409 8 กรกฎาคม 2563
3
ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 2 24 มิถุนายน 2563
4
ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาไทย) 1 24 มิถุนายน 2563
5
ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 19 มิถุนายน 2563
6
ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 2 17 มิถุนายน 2563
7
ตัวอย่างรายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 1 17 มิถุนายน 2563
8
ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 2 17 มิถุนายน 2563
9
ตัวอย่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1 17 มิถุนายน 2563
10
แบบประเมินผลการเข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 24 มีนาคม 2563
11
ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 27 ธันวาคม 2562
12
แบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 ธันวาคม 2562
13
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 2 1 ตุลาคม 2561
14
คู่มือสหกิจศึกษา 19 กันยายน 2561
15
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 3 19 กันยายน 2561

เกี่ยวกับคณะ