ข่าวจากหน่วยสหกิจศึกษา

ข่าวจากหน่วยสหกิจศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 2 1 ตุลาคม 2561
2
คู่มือสหกิจศึกษา 19 กันยายน 2561
3
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 3 19 กันยายน 2561
4
workshop 1 25 กรกฎาคม 2561
5
ข้อมูลประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์ 250718 25 กรกฎาคม 2561
6
ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา ปี 2556-2560 5 กุมภาพันธ์ 2561
7
แบบแจ้งความจำนงเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561
8
แบบฟอร์มใบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 25 เมษายน 2560
9
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา สก.มช. 3-9 24 เมษายน 2560
10
แบบประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 24 เมษายน 2560
11
ตัวอย่างปกรายงาน และปก CD สหกิจศึกษา 20 เมษายน 2560
12
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
13
แบบแจ้งความจำนงเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 7 กุมภาพันธ์ 2560
14
ตัวอย่างรายงานการวิจัย 1 Update 3 กุมภาพันธ์ 2560
15
ตัวอย่างรายงาน การปฏิบัติงาน 1 Update 3 กุมภาพันธ์ 2560