ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์ 589
1. [07-01-2021] ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. [24-12-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. [17-12-2020] Happy Soul สวดมนต์ไหว้พระธรรมะนำชีวิต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. [10-12-2020] บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. [08-12-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. [07-12-2020] การบรรยาย หัวข้อ "Inside out storytelling for happiness and success..

รายละเอียดเพิ่มเติม

7. [30-11-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

8. [30-11-2020] พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสหกิจศึกษา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

9. [23-11-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

10. [16-11-2020] คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีการฌาปนกิจศพ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

11. [16-11-2020] นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

12. [29-10-2020] ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563 ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

13. [21-10-2020] การบรรยายหัวข้อ “Service Mind and Communication for Success..

รายละเอียดเพิ่มเติม

14. [21-10-2020] บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยใน CLMV หลังยุคโควิด 19..

รายละเอียดเพิ่มเติม

15. [19-10-2020] พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563..

รายละเอียดเพิ่มเติม

16. [16-10-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

17. [14-10-2020] พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด..

รายละเอียดเพิ่มเติม

18. [12-10-2020] การบรรยาย หัวข้อ “Sustainable Branding and Storytelling”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

19. [02-10-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

20. [28-09-2020] ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 3..

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคณะ