ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์ 419
1. [10-01-2019] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 12..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. [10-01-2019] ไหว้พระภูมิเจ้าที่คณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. [10-01-2019] ธนาคาไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน น้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. [26-12-2018] ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. [26-12-2018] คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. [24-12-2018] ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

รายละเอียดเพิ่มเติม

7. [14-12-2018] การประชุมชี้เเจงเกี่ยวกับข้อบังคับในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

8. [14-12-2018] ให้การต้อนรับ รองอธิการบดี และคณาจารย์จาก Oxbridge College สาธารณรัฐประชาชนจีน..

รายละเอียดเพิ่มเติม

9. [07-12-2018] มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

10. [07-12-2018] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

11. [22-11-2018] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

12. [21-11-2018] ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2561..

รายละเอียดเพิ่มเติม

13. [19-11-2018] ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ Providence University ประเทศTaiwan..

รายละเอียดเพิ่มเติม

14. [15-11-2018] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

15. [14-11-2018] อบรมความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน หัวข้อ “พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการลงทุน”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

16. [12-11-2018] นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศนการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561..

รายละเอียดเพิ่มเติม

17. [08-11-2018] Special Thanks to Bangkok Bang PCL...

รายละเอียดเพิ่มเติม

18. [08-11-2018] สมาคมนักศึกษาเก่า มช. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฯ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

19. [07-11-2018] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

20. [07-11-2018] คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 256..

รายละเอียดเพิ่มเติม