ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์ 570
1. [28-09-2020] ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 3..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. [28-09-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. [24-09-2020] Happy Body มีสุขภาวะดี ร่างกายแข็งแรง 2563..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. [14-09-2020] บรรยายพิเศษ เรื่อง “Sustainable Development กับการพัฒนาองค์กร” ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. [11-09-2020] การบรรยาย เรื่อง “Sustainable brand and Business communication” ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. [10-09-2020] ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินฯ EdPEx300..

รายละเอียดเพิ่มเติม

7. [10-09-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

8. [10-09-2020] กิจกรรมอบรมสัมมนาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

9. [31-08-2020] กิจกรรมอบรมสัมมนาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต..

รายละเอียดเพิ่มเติม

10. [28-08-2020] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

11. [26-08-2020] วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563..

รายละเอียดเพิ่มเติม

12. [26-08-2020] หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

13. [26-08-2020] สัมมนา เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: ภาคเหนือ”..

รายละเอียดเพิ่มเติม

14. [24-08-2020] ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรสองปริญญา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

15. [19-08-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

16. [07-08-2020] กิจกรรมวิถีชีวิตแห่งความสุขตามรอยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง..

รายละเอียดเพิ่มเติม

17. [29-07-2020] เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ศรีนวล พรหมขัติแก้ว..

รายละเอียดเพิ่มเติม

18. [28-07-2020] คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศรีนวล พรหมขัติแก้ว..

รายละเอียดเพิ่มเติม

19. [24-07-2020] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AED2020..

รายละเอียดเพิ่มเติม

20. [23-07-2020] พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563..

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคณะ