ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์ 524
1. [16-01-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. [16-01-2020] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. [16-01-2020] อบรมหลักสูตรการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. [03-01-2020] สัมมนา "ผู้บริหารพบปะบุคลากร เศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2562 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563"..

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. [20-12-2019] รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จาก Yunnan University of Finance a..

รายละเอียดเพิ่มเติม

7. [17-12-2019] รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มอบ Certificate of Achievement ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

8. [16-12-2019] ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

9. [16-12-2019] รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย..

รายละเอียดเพิ่มเติม

10. [16-12-2019] Workshop เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินกา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

11. [16-12-2019] พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมีอระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไนส์คอร์ป เอส..

รายละเอียดเพิ่มเติม

12. [16-12-2019] Workshop เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินกา..

รายละเอียดเพิ่มเติม

13. [14-11-2019] บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

14. [11-11-2019] ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562..

รายละเอียดเพิ่มเติม

15. [11-11-2019] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

16. [08-11-2019] ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก MRA Foundation and partner universities..

รายละเอียดเพิ่มเติม

17. [08-11-2019] มอบเกียรติบัตรทุน Mitsubishi UFJ Foundation 2019..

รายละเอียดเพิ่มเติม

18. [08-11-2019] ให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)..

รายละเอียดเพิ่มเติม

19. [08-11-2019] ศึกษาดูงานด้านระบบใบแจ้งการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานฯ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

20. [08-11-2019] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคณะ