ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์ 445
1. [23-04-2019] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. [17-04-2019] ร่วมเดินขบวนในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562..

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. [05-04-2019] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. [29-03-2019] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. [25-03-2019] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. [22-03-2019] กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ "ปรัชญาการใช้ชีวิตและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน"..

รายละเอียดเพิ่มเติม

7. [22-03-2019] ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

8. [22-03-2019] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และร่วมพรมน้ำมนต์..

รายละเอียดเพิ่มเติม

9. [14-03-2019] การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7..

รายละเอียดเพิ่มเติม

10. [14-03-2019] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

11. [05-03-2019] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

12. [01-03-2019] อบรมระยะสั้น ในหัวข้อ "Farmers and Agro-industry responses to current megatrend challenges strategie..

รายละเอียดเพิ่มเติม

13. [01-03-2019] ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561..

รายละเอียดเพิ่มเติม

14. [01-03-2019] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

15. [20-02-2019] ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

16. [20-02-2019] โครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561..

รายละเอียดเพิ่มเติม

17. [12-02-2019] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

18. [12-02-2019] ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มช...

รายละเอียดเพิ่มเติม

19. [12-02-2019] ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ..

รายละเอียดเพิ่มเติม

20. [12-02-2019] ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับอาคันตุกะจาก Providence University ไต้หวัน..

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคณะ