• [31-10-2019]...ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือช้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔
 • [12-09-2019]...ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
 • [28-08-2019]...ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • [28-08-2019]...ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • [19-08-2019]...ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 979 รายการ
 • [01-05-2019]...ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2
 • ดูทั้งหมด
  CMU MIS
  CMU SIS
  CMU LAW
  CMU MAIL

  ECON

  งานการเงิน การคลังและพัสดุ

  Faculty of Economics

  Copyright © 2018 Faculty of Economics, Chiang Mai University, All rights reserved.

  Faculty of Economics, Chiang Mai University
  239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
  Thailand, 50200

  ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942208

  Fax. 053-942202