เพิ่มอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi (Jumbo Net) ได้สูงสุดถึง 10 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี


ปีใหม่นี้ ITSC เพิ่มความสุข x2 ให้ชาว มช. ทุกท่าน
ด้วยการขยายจุดกระจายสัญญาณกว่า 5,600 จุด ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย และยังเพิ่มอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi (Jumbo Net) ได้สูงสุดถึง 10 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี
เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Enterprise Architecture หัวข้อ “การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดยคุณไพโรจน์ ร่วมวิบูลย์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับองค์กรเข้าสู่ New Digital Age พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัล และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  >> คลิก <<

แจ้งสิทธิ์การใช้งาน Office365 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป หลังจากนั้น Microsoft Office365 ที่ดาวน์โหลดมาจาก https://www.office.com จะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันยังคงใช้งานได้ตามปกติ มีผลกับศิษย์เก่าและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://license.cmu.ac.th/ (Office Professional Plus 2016)
**** สำหรับศิษย์เก่า สามารถใช้งานได้เพียง Microsoft Online อาทิ email, OneDrive, Teams และอื่น ๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827