มช.จะยกเลิกCMU Account (@cmu.ac.th) ของนักศึกษาเก่า

มช.จะยกเลิกCMU Account (@cmu.ac.th) ของนักศึกษาเก่า
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตามที่ Microsoft ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ลดลง

นักศึกษาเก่า ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
1.สำรองข้อมูลในทุกบริการภายใต้ Microsoft 365 หรือ บริการอื่นๆที่เข้าใช้งานด้วย @cmu.ac.th
2.เปลี่ยนแปลงอีเมล @cmu.ac.th ที่เคยใช้สมัครบริการต่างๆ

หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 จะเกิดอะไรขึ้น ?
“ทุกบริการภายใต้ Microsoft 365” และบริการอื่นๆ ที่ใช้ @cmu.ac.th ของนักศึกษาเก่าจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีก เช่น
– ข้อมูลทั้งหมดบน OneDrive
– อีเมลทุกฉบับใน Outlook ของอีเมล @cmu.ac.th
– แบบฟอร์มทุกอย่างภายใต้ MicrosoftForms
– ผู้ที่ใช้บริการอื่น ๆ ภายใต้บัญชี @cmu.ac.th

สำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา
– ให้ทยอยสำรองข้อมูลออกจาก @cmu.ac.th
– นักศึกษาจะสามารถใช้ @cmu.ac.th ได้จนกระทั่งสำนักทะเบียนและประมวลผลอัปเดตสถานะเป็น “สำเร็จการศึกษา”

สำหรับนักศึกษาเก่า
– จะไม่สามารถใช้งาน @cmu.ac.th ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567
ดังนั้น ให้สำรองข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2567

โดยจะเปิดให้ใช้อีเมลโดเมนใหม่ @alumni.cmu.ac.th
สำหรับผู้ประสงค์จะใช้งานติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้งาน เร็วๆนี้

หมายเหตุ: หลังจากวันที่ประกาศยกเลิกการให้บริการ @cmu.ac.th สำหรับนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://cmu.to/alumniaccount

สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางออนไลน์
Fanpage: https://www.facebook.com/fanpage.itsc
Line: https://cmu.to/LineITSC