ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี E- e-bidding ราคากลาง 1,562,988.00 บาท

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ