ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยใน CLMV หลังยุคโควิด 19
Oct
21

คณะเศรษฐศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  "ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยใน CLMV หลังยุคโควิด 19" โดย คุณธนกร สังขรัตน์ Chief Executive Officer Mega Thirty Nine Development Co., Ltd. (Myanmar), Resonance Co., Ltd. (Vietnam), Marketing Dioxide Co., Ltd. (Thailand) เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 63 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ ชั้น G อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ