ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

การบรรยาย หัวข้อ “Sustainable Branding and Storytelling”
Oct
12

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดการบรรยาย หัวข้อ “Sustainable Branding and Storytelling” โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรสายการบิน ThaiAirAsia (บจ. ไทยแอร์เอเชีย) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9:30-16:00 น.ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น G1 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ