ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
Nov
14

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และสามารถรับชมวิดีทัศน์ย้อนหลังได้ที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=nz7Vb-KUj_Y&feature=youtu.be

ภาพ /ข่าว /วิดีทัศน์โดย :หน่วยโสตทัศนศึกษา

เกี่ยวกับคณะ