ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก MRA Foundation and partner universities
Nov
08

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดี ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก MRA Foundation and partner universities  ซึ่งจักเดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการพร้อมฟังการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร ณ ห้อง ECB 2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ