ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ