ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ การย้ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ เข้าสู่ CMU-NET2020

แจ้งประชาสัมพันธ์ การย้ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ เข้าสู่ CMU-NET2020 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ