ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากการบุกรุกโจมตีด้านไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ