ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษา update ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ข้อมูลหน่วยงานสหกิจศึกษาทั้งหมด ที่มีความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์
update ล่าสุด ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ