ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. สัมภาษณ์ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 

คำชี้แจง ขั้นตอน และวิธีการสอบสัมภาษณ์

1. การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคปกติ) เป็นการสอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19

2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยจะต้อง Download โปรแกรม Zoom หรือเข้าสู่ระบบได้ที่ https://zoom.us/join ตามรายละเอียดดังนี้

   Topic: สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ

   Meeting ID: 978 0113 3359    Password: 923922

   Screen Name: ให้ระบุเลขที่นั่งสอบและชื่อเท่านั้น ตัวอย่าง 00001

3. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Log in เข้าสู่โปรแกรม Zoom และรอการเรียกสอบสัมภาษณ์ซึ่งจะเรียกตามลำดับเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

4. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อกรรมการสอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (053) 942251

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ