ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 ที่นั่ง วงเงินงบประมาณ 1,781,700.00 บาท

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ