ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) รอบเดือนธันวาคม 2562

รอบเดือนธันวาคม 2562 สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นี้  

สมัครด่วน มีจำนวนจำกัด

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ