ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

ด้วยบริติชเคานซิลและสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการความร่วมมือ 6 โครงการ  โดยการสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30-17.30 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้โดยตรงที่ https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/hep_dissemination_event_22nov   ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป 


เกี่ยวกับคณะ