ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ไม่เกินทุนละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคมไม่เกินทุนละ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ธนิกูล บุญศรีตัน หน่วยบริหารงานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ โทร.42235

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ