ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน International Program fro Japan Studies (IPJS) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1778  

         

ยื่นเอกสารการสมัคร: หน่วยวิเทศฯ ห้องสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร ECB 1  

สิ้นสุดการรับสมัคร: 17 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 15.00 น.

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ