ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ Chungbuk National University (CBNU)

ด้วย Chungbuk National University (CBNU) สาธารณรัฐเกาหลี  ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนฯ สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือเกาหลี  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2563 โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1775 

         

ยื่นเอกสารการสมัคร: หน่วยวิเทศฯ ห้อง ECB 3307

สิ้นสุดการรับสมัคร: 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ