ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PDF)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ