ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนฯ Kumamoto University 2020 Spring Program

ด้วย Kumamoto University ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Kumamoto University 2020 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 โดยผู้ร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1764

ยื่นเอกสารการสมัคร: หน่วยวิเทศฯ ห้อง ECB 3307

สิ้นสุดการรับสมัคร: 2 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

 

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ