ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Kumamoto University 2020 Spring Program

Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมโครงการ Kumamoto University 2020 Spring Program ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 เป็นโครงการเรียนรู้ด้าน Cross-Cultural and Multidisciplinary Studies  โดยผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมด  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้ด้วย  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1746

 

ยื่นเอกสารการสมัคร: หน่วยวิเทศฯ ห้อง ECB 3307

สิ้นสุดการรับสมัคร: 30 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ