ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในการประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 (The 19th Thai Value Chain Management & Logistics Conference: Thai VCML 2019) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับอาจารย์และนักวิจัย คนละ 3,500 บาท นักศึกษา คนละ 2,500 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไป คนละ 4,500 บาท ทั้งนี้ สามารถนำส่งผลงานในรูปแบบของบทความ (Electronic file) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: thaivcml2019@tbs.tu.ac.th หรือติดต่อ คุณราชาวดี บุญศิลป์ โทร 02-696-5966

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ