ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing manuscript for Publication)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing manuscript for Publication) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/dJL24 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ Email: kittisak@kku.ac.th

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ