ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019”

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-1174-80 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ