ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนภายใต้ชื่องาน SEC Capital Market Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนภายใต้ชื่องาน SEC Capital Market Symposium 2019 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานวิจัยผ่านทาง Email: secworkingpaper@sec.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัย โทร. 02-033-4695

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ