ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทิศทางของศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21: ตัวตน ชุมชน สังคม โลก” (Trends in the Arts in the 21st Century: Individual, Community, Society and the World) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/fatu-academic-conference


เกี่ยวกับคณะ