ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสิทธิ์การใช้งาน Office365 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป หลังจากนั้น Microsoft Office365 ที่ดาวน์โหลดมาจาก https://www.office.com จะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันยังคงใช้งานได้ตามปกติ มีผลกับศิษย์เก่าและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://license.cmu.ac.th/ (Office Professional Plus 2016)
**** สำหรับศิษย์เก่า สามารถใช้งานได้เพียง Microsoft Online อาทิ email, OneDrive, Teams และอื่น ๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ