ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครบุคลากรที่มีความสนใจทำวิจัยในด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เช่น SPSS, STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
  4. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทาง E-mail: packwilawan@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัลย์ โทรศัพท์หมายเลข 084-169-0112 หรือ 062-9921963 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ