ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวง

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแผนกโครงการวิจัย ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-810765-8 ต่อ 184, 135

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ