ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ U.REKA

ศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักวิจัยและผู้ประกอบการนวัตกรรมด้าน Deep Technology รุ่นที่ 2 (U.REKA) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.u-reka.co ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hello@u-reka.co โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ