ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง

1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ 70 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง

2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ 60 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ