ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับความถี่ 5 GHz SSID @JumboPlus5GHz

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานที่คลื่นความถี่ 5 GHz โดยใช้ชื่อ SSID ใหม่ว่า @JumboPlus5GHz ซึ่งจะช่วยลดปัญหาช่องสัญญาณรบกวนและทับซ้อนกัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการใช้งานให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย โดยจะเริ่มเปิดบริการ @JumboPlus5GHz พร้อมกันทั่วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

ไฟล์แนบ


เกี่ยวกับคณะ