ติดต่อคณะ

ที่อยู่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ 50200

Phone: 66 53942208

Fax: 66 53942202

เกี่ยวกับคณะ