ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัย
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ธันวาคม 2561
2
เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยฯ 21 ธันวาคม 2561
3
เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" 21 ธันวาคม 2561
4
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 17 ธันวาคม 2561
5
เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สวสพ.) 14 ธันวาคม 2561
6
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ธันวาคม 2561
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของผู้เกษียณอายุ 13 ธันวาคม 2561
8
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor 13 ธันวาคม 2561
9
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 7 ธันวาคม 2561
10
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 4 ธันวาคม 2561
11
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก 4 ธันวาคม 2561
12
เปิดรับข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 27 พฤศจิกายน 2561
13
เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ 27 พฤศจิกายน 2561
14
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ 22 พฤศจิกายน 2561
15
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการการประเมินประสิทธิภาพฯ 19 พฤศจิกายน 2561