ข่าวบริการวิชาการแก่ชุมชน

ข่าวบริการวิชาการแก่ชุมชน
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International e-learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for ALL” 23 เมษายน 2562
2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล” 5 เมษายน 2562
3
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 4 เมษายน 2562
4
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 4 เมษายน 2562
5
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” 28 กุมภาพันธ์ 2562
6
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนนักลงทุนภูมิภาค @เชียงใหม่” 14 กุมภาพันธ์ 2562
7
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6 “Innovation Research and Education beyond the Future” 14 กุมภาพันธ์ 2562
8
SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 11 กุมภาพันธ์ 2562
9
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “New Tech New Skills” 8 กุมภาพันธ์ 2562
10
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Short Course on "Farmers and Agro-industry responses to current megatrend challenges - strategies concerning digitalization, cooperation, sustainability, integrated rural development (policy)" 8 กุมภาพันธ์ 2562
11
ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
12
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
13
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม RRi CMU Forum 2019 7 กุมภาพันธ์ 2562
14
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 7 กุมภาพันธ์ 2562
15
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 9 28 มกราคม 2562

เกี่ยวกับคณะ