ข่าวงานบริการการศึกษา

ข่าวงานบริการการศึกษา
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 22 มกราคม 2564
2
รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.45 น. 22 ธันวาคม 2563
3
ผลการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย กระบวนวิชา 751409 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21 ธันวาคม 2563
4
รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563
5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 55 - วันที่ 21 มกราคม 2564 9 ธันวาคม 2563
6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 27 ตุลาคม 2563
7
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2562 6 ตุลาคม 2563
8
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 31 สิงหาคม 2563
9
กำหนดการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 1 พฤษภาคม 2563
10
แบบฟอร์มรายงาน 751409 และ 851409 (สำหรับนักศึกษาสองปริญญา) 13 มกราคม 2563
11
ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (ครึ่งเดือน) 31 กรกฎาคม 2562
12
ใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา (เต็มเดือน) 31 กรกฎาคม 2562
13
แบบรายงานการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2562
14
Announcement by the Registration Office : Procedure for Course Withdrawal with Grade W via Online System 11 มิถุนายน 2562
15
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ผ่านระบบออนไลน์ 11 มิถุนายน 2562

เกี่ยวกับคณะ