ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 22 เมษายน 2562
2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอก 28 มีนาคม 2562
3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา 28 มีนาคม 2562
4
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 15 มีนาคม 2562
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 5 มีนาคม 2562
6
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 7 อัตรา 1 กุมภาพันธ์ 2562
7
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) 21 มกราคม 2562
8
แบบฟอร์มใบสมัครภาษาไทย 16 พฤษภาคม 2561
9
แบบฟอร์มใบสมัครภาษาอังกฤษ 16 พฤษภาคม 2561
10
ประกาศรับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2561

เกี่ยวกับคณะ