ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ ไฟล์แนบ
1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือช้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ 31 ตุลาคม 2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 12 กันยายน 2562
3
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 28 สิงหาคม 2562
4
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563" 28 สิงหาคม 2562
5
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 979 รายการ 19 สิงหาคม 2562
6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 1 พฤษภาคม 2562

เกี่ยวกับคณะ