ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
Nov
16

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินกับนักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในโครงการการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ณ อาคารเรียนรวม SC3 ห้องบรรยาย 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เกี่ยวกับคณะ