ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ
Sep
28

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงาม ตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นกิจกรรมในโครงการ Econ Happy Soul ซึ่งได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ