ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ธนาคาไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน น้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด
Jan
10

ธนาคาไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน น้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 12 The 12th International Conference of the Thailand Econometric Society (TES 2019) ในวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 

 

เกี่ยวกับคณะ