ภาพข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dec
24

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 31 ส่วนงาน ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับคณะ